Bouwkundige thermografie

Bouwkundige thermografie

Bouwkundige thermografie GroningenGebouw thermografie

Ieder voorwerp met een temperatuur boven het absolute nulpunt van 0 graden Kelvin zendt infraroodstraling uit. Bouwkundige thermografie is een efficiënte methode om deze infraroodstraling te meten en zichtbaar te maken. Een thermografisch beeld maakt gebruik van een kleurenpalet om temperatuur verschillen weer te geven.

Thermografisch onderzoek

Thermografie is een vorm van non-destructief onderzoek (NDO) dat wordt uitgevoerd met een warmtebeeldcamera. Energiekeurplus is in bezit van diverse geavanceerde warmtebeeld camera ’s waarmee wij contactloos nauwkeurige temperatuurmetingen verrichten van -20 – 1500 graden Celsius. Energiekeurplus is ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie, bouwkundige thermografie en industriële thermografie zijn onze specialiteiten.

Bouwkundige thermografie

Om warmteverlies als gevolg van onder meer isolatiegebreken en luchtlekken zichtbaar te maken is een temperatuur verschil tussen de temperatuur binnen en buiten een gebouw van minimaal 10 graden  (liefst 15 graden) Celsius noodzakelijk. Gebouw thermografie wordt daarom in Nederland bij vooral bij een lage buitentemperatuur (beneden 5 graden) uitgevoerd.

Thermografie rapport

Energiekeurplus vat een thermografisch onderzoek helder samen in een rapport. Hierin is precies te zien waar in een gebouw warmteverlies optreedt, of er gebreken, zoals koudebruggen en luchtlekken zijn aangetroffen en wat de ernst van deze gebreken is. Bovendien geven we duidelijke aanwijzingen welke maatregelen getroffen kunnen worden om het energieverbruik en het comfort in het gebouw te verbeteren en risico’s op schade aan de constructie te voorkomen.

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk adviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn gespecialiseerd bouwkundige thermografie, en luchtdichtheidsmetingen met blowerdoor. Energiekeurplus doet thermografisch onderzoek in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Voor de inspectie van grotere gebouwen en industriële inspecties zijn wij landelijk inzetbaar.

Datum 8 maart 2020 nijmbeheerder