Gevel

Gevel lekkage veroorzaakt schimmel op de muur van de slaapkamerGevel lekkage

Bij vele woningen zijn vochtplekken op gevels zichtbaar. Vaak zijn dit donkere vlekken onderlangs, of witte kalkvlekken die delen van de gevel bedekken. Vochtplekken zijn altijd een aanwijzing voor ellende! Een gebouw moet goed geïsoleerd, wind- en waterdicht zijn om een gezond en comfortabel binnenklimaat te kunnen garanderen. Wanneer dit niet het geval is leidt het tot een oncomfortabel-, soms zelfs ongezond binnenklimaat en een hoog energieverbruik.

Lekken in gevels veroorzaken veel energieverlies, niet alleen ten gevolge van infiltratie van koude buitenlucht maar ook door vocht- & damptransport gaat véél kostbare warmte verloren!

Oorzaken gevel lekkage

Er zijn vele oorzaken die tot vochtproblemen en lekkages bij gevels kunnen leiden. Valspecie en puin in een spouwmuur kunnen koudebruggen, condensatie en schimmel op de muur veroorzaken. Lekkages bij aansluitingen van daken en kozijnen kunnen tot wateroverlast leiden. Dakgoten en regenpijpen en riolen veroorzaken veel problemen  met water en vocht. Maar ook regendoorslag, constructiefouten en ontbrekende waterkeringen kunnen tot veel vochtproblemen en waterlekkages leiden.

Gevel inspectie

Om de oorzaken van gevel lekkage en vochtproblemen te achterhalen maakt Energielabel Drenthe gebruik van verschillende technieken zoals thermografie, UV lekdetectie, vochtmetingen en endoscopie. In een helder rapport leggen wij de geconstateerde gebreken vast, zodat zij aan de hand hiervan door een aannemer, loodgieter of isolatiebedrijf hersteld kunnen worden. Wanneer een lekkage in een gevel wordt veroorzaakt door een plotselingen breuk in een leiding of een doorvoer worden de kosten van onze inspecties in veel gevallen vergoed door de opstalverzekering.

Energiekeurplus

Energielabel Drenthe is onderdeel van Energiekeurplus, jouw partner in energiebesparing, lekdetectie, blowerdoor & thermografie. Wij werken op afspraak in de drie Noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe.

De kosten van een gevel inspectie zijn vanaf  €250 voor een woning. Het bedrag is onder meer afhankelijk van het soort lekkage en de te gebruiken technieken. Om een offerte voor lekdetectie te kunnen maken is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de problemen die er spelen. Ja, ik wil graag een gevelinspectie in verband met lekkage of vochtproblemen aanvragen!

Datum 8 maart 2020 nijmbeheerder