Blowerdoortest

Energiekeurplus verzorgt een blowerdoortest in Groningen, Friesland en DrentheBlowerdoortest

Met gebruik van professionele meetapparatuur voeren wij een blowerdoortest of een luchtdichtheidsmeting uit. Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande gebouwen met tochtklachten, lekkages en vochtproblemen of een hoog energieverbruik. Wij zijn in te schakelen voor een luchtdichtheidstest, een rooktest of een thermografisch onderzoek van een woning, kantoor of bedrijf in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Blowerdoor luchtdichtheidsmeting

De mate luchtdichtheid van de schil van een gebouw bepaalt voor een belangrijk deel de hoeveelheid warmteverlies dat in het gebouw plaatsvindt. Om deze reden worden steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van gebouwen gesteld. Energiekeurplus heeft zich als onderzoek- & adviesbureau gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid van gebouwen met behulp van blowerdoor, thermografie en kunstmatige rook.

Luchtdichtheidstest met blowerdoor

Een luchtdichtheidsmeting wordt door Energiekeurplus met een zogenaamde blowerdoor uitgevoerd. Een blowerdoor is een grote ventilator die in een raam- of deuropening wordt geplaatst. Tijdens een blowerdoortest wordt de grootte van het verlies door luchtlekken in de gebouwschil nauwkeurig gemeten.

Hoe werkt een blowerdoortest?

Vóór de blowerdoortest zetten we alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen dicht- en alle binnendeuren juist open. Wanneer de voorbereidingen zijn getroffen wordt de blowerdoor in werking gezet. Een blowerdoor meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. Een onderzoek wordt zowel in onderdruk als overdruk uitgevoerd om tot een nauwkeurig luchtdichtheidsmeting te komen.

Blowerdoortest nieuwbouw

Bij nieuwbouw en renovatie is het aan te raden om vóór de afbouw een test volgens methode 2 te laten uitvoeren. Eventuele luchtlekken worden tijdens de luchtdichtheidstest volgens methode 2 opgespoord en met gebruik van kunstmatige rook of door middel van thermografie vastgelegd zodat zij tijdens de afwerkingsfase tegen lage kosten kunnen worden verholpen.

Daarna kan een tweede luchtdichtheidstest volgens meet methode 1 worden uitgevoerd die aantoont dat het gebouw voldoet aan de gestelde doelstellingen uit de EPG berekening. Op deze manier kunnen kostbare problemen na oplevering worden voorkomen en zijn een goede luchtdichtheid en energiezuinigheid gegarandeerd.

Blowerdoortest bij hoog energieverbruik

Wanneer er in een bestaand gebouw sprake is van een hoog energieverbruik of wanneer er problemen spelen die leiden tot tocht, condensatie of zelfs schimmelvorming is het aan te raden om een blowerdoortest volgens methode 2 te laten uitvoeren. Door het opsporen en afdichten van luchtlekken kan een energiebesparing van 20 tot wél 40% worden behaald! Tijdens een blowerdoortest met gebruik van thermografie of kunstmatige rook precies te visualiseren waar luchtlekken te vinden zijn zodat zij hersteld kunnen worden. Hiermee kunnen condensatie, schimmel en aantasting van de constructie worden voorkomen.

Een goede luchtdichtheid van gebouwen voorkomt:

  • Tocht
  • Condensatie
  • Schimmelvorming
  • Aantasting van de gebouwconstructie
  • Geluidsoverlast
  • Hoge energierekening
  • Brandgevaar

De kosten voor een blowerdoortest van een woonhuis bedragen vanaf €350. De kosten van een blowerdoortest van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een luchtdichtheidstest laten uitvoeren!

    Datum 28 september 2020 nijmbeheerder