Blowerdoor

Luchtdichtheidstest met Blowerdoor in Drenthe

Blowerdoor luchtdichtheidstest

De luchtdichtheid van de schil van een gebouw bepaalt in hoge mate het warmteverlies dat in een gebouw plaatsvindt. Vandaar dat er steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van gebouwen worden gesteld. Energielabel Drenthe heeft zich gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid van woningen en andere gebouwen met behulp van de blowerdoor.

Luchtdichtheidstest met Blowerdoor

Een luchtdichtheidstest wordt door Energielabel Drenthe uitgevoerd met een zogenaamde blowerdoor. Een blowerdoor is een grote ventilator die in een deuropening wordt geplaatst. Tijdens een luchtdichtheidstest meet de drukmeter van de blowerdoor zeer nauwkeurig het verlies door luchtlekken in de gebouwschil.

Hoe werkt een luchtdichtheidsmeting met Blowerdoor?

Vóór de luchtdichtheidsmeting worden alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen dicht- en alle binnendeuren juist opengezet. Wanneer deze voorbereidingen zijn getroffen wordt de blowerdoor in werking gezet. Een blowerdoor meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt. De luchtdichtheidstest wordt zowel in onderdruk als overdruk uitgevoerd om tot een zo nauwkeurig mogelijke luchtdichtheidsmeting te komen.

 Door luchtlekken af te dichten voorkom je tochtklachten én bespaar je tot wel 30% op de kosten van verwarming!

Blowerdoor, thermografie en rookproef

Luchtlekken in de schil van een gebouw kunnen leiden tot vele problemen zoals onder meer; een hoog energieverbruik, tochtklachten, vochtproblemen, geluid- en stankoverlast. Maar ook tot water indringing en aantasting van de gebouwconstructie, zelfs tot brandgevaar!

Het is daarom belangrijk dat luchtlekken worden opgespoord en afgedicht.
Het afdichten van luchtlekken leidt bovendien tot een aanzienlijke energiebesparing van 20 tot wel 40%, maar het heeft ook nog eens een positief effect op het woon- of werkcomfort. En dat tegen aanzienlijk lagere kosten dan een investering in installatietechnische verbeteringen om het comfort te verhogen.

Om luchtlekken op te sporen kan gebruik gemaakt worden van thermografie of een rookproef met kunstmatige rook. Op beide manieren is vast te leggen waar luchtlekken te vinden zijn en hoe ernstig zij zijn.

Luchtdichtheidstest nieuwbouw

Bij nieuwbouw of renovatie is het aan te raden om voor de afbouwfase een luchtdichtheidstest te laten uitvoeren. Zo kunnen eventuele luchtlekken tijdens de afwerkingsfase tegen lage kosten worden verholpen. Vervolgens kan een tweede blowerdoortest uitgevoerd worden die aantoont dat het gebouw voldoet aan de gestelde doelstellingen. Zo worden kostbare problemen na oplevering voorkomen en worden een goede luchtdichtheid en energiezuinigheid gegarandeerd.

Een goede luchtdichtheid van gebouwen voorkomt:

  • Tocht
  • Condensatie
  • Schimmelvorming
  • Stankoverlast
  • Aantasting van de gebouwconstructie
  • Geluidsoverlast
  • Hoge energierekening
  • Brandgevaar

De kosten voor een luchtdichtheidstest van een woonhuis bedragen vanaf €495. De kosten van een luchtdichtheidsmeting van overige gebouwen zijn afhankelijk van de inhoud van het gebouw. Wij geven hiervoor graag een een offerte op maat!

Ja, ik wil graag een luchtdichtheidstest met een blowerdoor laten uitvoeren!

    Datum 18 februari 2022 Energielabel Drenthe