Home

Energielabel, maatwerkadvies, thermografie en Blowerdoor in DrentheEnergielabel bedrijf en kantoor Drenthe

Energielabel Drenthe is gecertificeerd energieadviseur en specialist in energiebesparing. Wij voorzien een woning winkel, bedrijf of kantoor snel van een verplicht energielabel of een uitgebreid maatwerkadvies energiebesparing. Ook zijn wij in te schakelen voor een thermografie inspectie, een luchtdichtheidstest en voor het opsporen van de oorzaken van tocht en lekkages.

Thermografie

Thermografie kan in veel gevallen uitkomst bieden. Zo wordt bij gebruik van thermografie in één oogopslag zichtbaar waar kostbare warmte verloren gaat. Ook isolatieproblemen en lekken in platte daken of vloerverwarming systemen kunnen met gebruik van thermografie snel worden opgespoord. Hoge kosten van gevolgschade kunnen op deze manier worden voorkomen. Wij zijn gespecialiseerd in bouwkundige thermografie (level 2) en maken gebruik van een geavanceerde warmtebeeldcamera.

Blowerdoor

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt voor een groot deel het warmteverlies dat in een gebouw plaatsvindt. Om deze reden worden steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van woningen en andere gebouwen gesteld. Energielabel Drenthe heeft zich gespecialiseerd in het testen van de luchtdichtheid van woningen en andere gebouwen met behulp van een Blowerdoor. Door de luchtlekken die tijdens de Blowerdoortest worden gevonden af te dichten is een forse energiebesparing mogelijk!

Lekdetectie

Bij lekdetectie maken wij gebruik van thermografie, vochtmetingen, UV lichtdetectie, een rookproef of Blowerdoor. Lekken in CV- en afvoerleidingen, vloerverwarmingssystemen en platte daken kunnen veel schade aan veroorzaken. Met het oog zijn deze lekken moeilijk te vinden, maar door middel van lekdetectie met bijvoorbeeld thermografie kan schade worden voorkomen. Luchtlekken leiden tot veel warmteverlies, tochtklachten en comfortproblemen, maar ook condensatie, schimmel, stank- en geluidsoverlast en zelfs brandgevaar. Met een Blowerdoor, kunstmatige rook en thermografie kan de oorzaak van deze problemen snel vastgesteld worden.

Energielabel

Een energielabel toont hoe energiezuinig een gebouw is ten opzichte van soortgelijke gebouwen. Verder laat het label enkele maatregelen zien die te nemen zijn om de energiezuinigheid van het gebouw te bevorderen. Het energielabel voor woningen en bedrijfsgebouwen is verplicht sinds het begin van 2008. Iedere verkoper en verhuurder van een woning of bedrijfspand zonder energielabel riskeert een boete. Voor een woning bedraagt dit €410 en voor een bedrijf kan de boete zelfs oplopen tot wel €20.500! 

Energiebesparing

Energielabel Drenthe is gecertificeerd EPA-W en EPA-U adviseur volgens de BRL 9500-01, 9500-02, 9500-03 en 9500-04. Wij voorzien een woning, bedrijf, school of kantoor van een energielabel of een maatwerkadvies energiebesparing. Uit onze ervaring blijkt dat er vaak 30 tot wel 70% te behalen valt!  In een energieadvies laten wij zien waar.

Energieadvies

In een energieadvies adviseren wij over energiebesparende maatregelen, toegesneden op jouw situatie. Het energieadvies toont een aantal pakketten met energiebesparende maatregelen. Ook lees je in een advies het effect van de energiebesparende maatregelen op het energieverbruik en de kosten ervan. Een energieadvies laat precies zien welke energiebesparende maatregelen in jouw situatie het beste rendement opleveren. Een energieadvies is dan ook een uitstekend hulpmiddel bij energiebesparing!

Energielabel Drenthe

Wij zijn onderdeel van Energiekeurplus, een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Energiekeurplus is specialist in energiebesparing, energielabel,  thermografie & Blowerdoor. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Datum 18 maart 2017 Energielabel Drenthe